Běh pro hospic Sv. Alžběty

Běh pro hospic Sv. Alžběty

Brno, 8.6.: 2. ročník benefiční běžecké akce v krásném koutu Brna (Kamenná čtvrť a Červený kopec).

Necelých šest kilometrů po asfaltovém chodníku a lesních cestách s nepříliš náročným převýšením. Vhodné pro běžce všech výkonnostních a věkových kategorií – jednotlivce, firemní štafety a rodiny s dětmi. Přijďte si užít příjemné sportovní dopoledne a současně podpořit dobrou věc. Svou účastí a zaplacením startovného podpoříte brněnský hospic, který poskytuje lékařskou, sociální, psychologickou a duchovní podporu lidem na konci životní cesty. eškerý výnos z této akce bude použit na projekt rekonstrukce a dostavby brněnského hospice. Pro všechny startující běžecké tričko a plátěná taška. Start a cíl v areálu Hospice sv. Alžběty na Kamenné 36.

Zdroj: www.behyprohospice.cz/detail-behu/5762049405616128