Beach pro BAZALKU

Beach pro BAZALKU

České Budějovice, 10.6.: Výtěžek ze startovného je určen na pokrytí nákladů fyzioterapie klientům Centra BAZALKA.