"AUTISMUS VE SVĚTLE MOCI A BEZMOCI"

APLA Jižní Čechy, z.ú. pořádá IV. jihočeskou odbornou konferenci o autismu s názvem "AUTISMUS VE SVĚTLE MOCI A BEZMOCI", která se bude konat dne 18. 4. 2023 od 9:00 do 16:30 hodin v Konferenčním sále LH hotelu Dvořák Tábor, Hradební 3037. Morální záštitu převzali hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba a místostarostka města Tábor Ing. Lenka Horejsková. Moderovat ji bude patronka APLA JČ Mgr. Kristina Vrkočová.

Charakter konference a její hlavní cíl:
Jaké je to s pocity moci a bezmoci v rodinách lidí s autismem, u pomáhajících profesí a lékařů. Jak se dostat z pocitů bezmoci k moci nad svým životem, situací… Tato témata budou rezonovat na již IV. odborné konferenci o autismu.Zazní jak příspěvky týkající se podpory malých dětí s autismem a jejich rodin, tak dětí školou povinných, dostatečný prostor bude věnován i práci s dospělými lidmi s poruchou autistického spektra, a to vše napříč resorty školství, zdravotnictví a sociálních služeb od více jak deseti přednášejících, odborníků ve své profesi, z celé České republiky. 
Podrobnosti o konferenci:
Pro účast je nutná registrace přes webové stránky www.aplajc.cz. Účastnický poplatek je 1 380 Kč (úhrada do 26. 3. 2023) nebo 1 580 Kč (úhrada od 27. 3. 2023 do data konání) - v ceně poplatku je zahrnuto občerstvení a oběd.
Kontakty: Bc. Lucie Čmuchová – administrativa@aplajc.cz, tel. 731 166 295
 
 
 
 

APLA Jižní Čechy, z. ú.

Organizace APLA Jižní Čechy, jejímž posláním je podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí, pracuje s lidmi s poruchou autistického spektra v celých jižních Čechách. Svým klientům poskytuje převážně poradenské, terapeutické a odlehčovací služby.


Stránky organizace »

E-mail organizace »