Co je RAMBAR?

Ramus, stejně jako mnohé další organizace, pracuje na tom, aby se lidé s postižením mohli začlenit do společnosti a pokud chtějí a mohou, také přispěli svou troškou do mlýna. Ovšem cesta, kterou si tu zvolili, je oproti těm ostatním, hodně jiná.