Seminář k zahájení festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením 2015

V Senátu Parlamentu České republiky proběhl v pátek 18. září seminář k zahájení festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Seminář byl věnován problematice neslyšících, nedoslýchavých, hluchoslepých i uživatelů kochleárních implantátů. Zazněly novinky z oblasti sluchového postižení, týkající se zejména komunikačních prostředků jako je simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka. 4. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením zahájí Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel oslavou Mezinárodního dne neslyšících v sobotu 19.9.2015 odpoledne na Ovocném trhu. Na 90 zajímavých akcí po celé republice můžete navštívit až do 26. září.