Týden komunikace osob se sluchovým postižením

Není ticho jako ticho. S tímto motem začal v sobotu 20. září třetí ročník Týdne komunikace osob se sluchovým postižením, jehož smyslem je zvýšit povědomost veřejnosti o bariérách, se kterými se denně potýkají sluchově postižení spoluobčané. Součástí festivalu je i oslava Mezinárodního dne neslyšících. Tu každoročně pořádá Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel v Praze na Andělu. V jejím rámci se představila řada organizací, jejichž činnost s problematikou sluchového postižení souvisí. V rámci festivalu proběhne na osmdesát akcí ve 14 městech ČR za součinnosti více než 50 partnerů. Na programu jsou dny otevřených dveří, oslavy Mezinárodního dne neslyšících, sportovní akce, divadelní představení, přednášky... Festival pořádá nezisková organizace ORBI PONTES. "Orbi Pontes je nezisková organizace, jsme otevřená organizace, která pracuje s neslyšícími a pro lidi se sluchovým postižením. Snažíme se šířit osvětu v oblasti sluchového postižení, vzdělávat úředníky, vzdělávat zdravotníky a naučit veřejnost využívat dostupné komunikační prostředky jako je simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka. Na našich akcích si veřejnost může vyzkoušet, že komunikace je snadná a stačí se nebát." Hlavním tématem festivalu jsou komunikační prostředky a jejich využití v praxi. Sluchové postižení je Světovou zdravotnickou organizací označováno jako druhé nejtěžší. Je velmi různorodé, neviditelné a svým způsobem se týká každého z nás. Týden komunikace osob se sluchovým postižením každoročně poskytuje veřejnosti prostor k lepšímu porozumění světu neslyšících a pomáhá odstranit bariéry v komunikaci.