Čarodějnický bazárek pro dobrou věc

V Praze se slétly módychtivé čarodějnice. A ještě k tomu podpořily dobrou věc. Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti Tamtamy uspořádali výměnný bazárek oblečení. Každý mohl něco přinést a odnesl si to, co se mu líbilo. A co zbylo, odneslo si občanské sdružení Splněné dětské přání. Tamtamy, o.p.s. je úklidová sociální firma poskytující kompletní úklid dobré kvality. Většina zaměstnanců jsou lidé s lehčími formami zdravotního postižení (například nedoslýchavostí) a tento typ zaměstnání a jeho flexibilita jim umožňuje zapojit se do práce. Pokud se rozhodnete pro tuto firmu, získáte nejen kvalitní úklidovou službu, ale i dobrý pocit, že jste pomohli lidem se zdravotním postižením zapojit se do práce.