Hledání toho pravého zaměstnání je běh na dlouhou trať, který vyžaduje trpělivost.

  • 24. 08. 2015
Hledání toho pravého zaměstnání je běh na dlouhou trať, který vyžaduje trpělivost.
Jsem pracovní konzultantkou v neziskové organizaci Asistence, o. p. s. ve službě Podporované zaměstnávání. Ráda bych vám na těchto řádcích ve stručnosti představila naši službu včetně právě probíhajícího projektu s názvem „Do práce s podporou a praxí“.

Jsem pracovní konzultantkou v neziskové organizaci Asistence, o. p. s. ve službě Podporované zaměstnávání. Ráda bych vám na těchto řádcích ve stručnosti představila naši službu včetně právě probíhajícího projektu s názvem „Do práce s podporou a praxí“.

V našem Centru pracovní rehabilitace nabízíme s dalšími dvěma pracovními konzultantkami individuální konzultace klientům s tělesným a kombinovaným postižením. Jak už napovídá název našeho Centra i projektu, podporujeme naše klienty v celém procesu zaměstnávání na otevřeném trhu práce. Projdeme s klienty všemi kroky od stanovení si cíle, vyhledávání vhodných pracovních nabídek, reagování na tyto nabídky a doprovod na pracovní pohovor, pokud si to klient přeje. Mimo to pomáháme klientům identifikovat jejich silné stránky a pracovat na těch, které poskytují prostor k dalšímu rozvoji.

Jsme tu s klienty i jako psychická podpora, protože hledání toho pravého zaměstnání je běh na dlouhou trať, který vyžaduje trpělivost.

Jedním z úspěšně zaměstnaných klientů v poslední době je pan Ladislav Tonar. Po několika pohovorech, které nedopadly získáním zaměstnání, ale přinesly cenné zkušenosti pro budoucí úspěch, se panu Tonarovi ve spolupráci s námi podařilo najít práci, ve které je velmi spokojený. Pracuje na administrativní pozici ve stavební firmě. Má za úkol vyhledávat a do tabulek zaznamenávat ceny stavebnin konkurenčních firem. Pan Tonar si pochvaluje jak samotnou náplň práce, tak i atmosféru v kolektivu. Pokud půjde i nadále vše hladce, ukončíme spolupráci po skončení jeho zkušební doby. Pan Tonar, stejně jako mnoho dalších klientů, u nás v Centru využíval nejen konzultace ohledně zaměstnání, ale i služby ergoterapie. V ergoterapii s naší kolegyní ergoterapeutkou mohl nacvičovat různé pracovní dovednosti jako třeba psaní na počítači a mohli spolu prodiskutovat i možné kompenzační pomůcky, které by mu usnadnily práci.

Naše služby jsou poskytované bezplatně. Pro vstup do služby je potřeba kontaktovat konzultantku Kateřinu Hrbkovou a domluvit si s ní úvodní schůzku, na které se klient dozví podrobnější informace.

Projekt byl podpořen prostředky Evropského sociálního fondu v rámci

Operačního programu Praha Adaptibilita.

Mgr. Kristina Sauerová
Pracovní konzultantka