„Chci mluvit s někým, kdo pěstounství opravdu žije!“

  • 16. 03. 2021
„Chci mluvit s někým, kdo pěstounství opravdu žije!“

Stát se pěstounem je velké rozhodnutí. Nejprve Vás to láká a zajímá, pak si začnete zjišťovat podrobnější informace a postupně se vydáváte na cestu k pěstounství. Ta bývá pro každého různá a také různě dlouhá. V jednom je ale stejná. Všichni se shodují, že setkat se s pěstounem je na této cestě to nejpřínosnější.

„Kdybychom mohli mluvit s nějakým pěstounem, to by bylo skvělé, ale nikoho kolem sebe nemáme.“

Zájemci o pěstounství zároveň uvádějí, že není jednoduché dostat se k pěstounům, mluvit s nimi a získat tak reálné informace ze života pěstounské rodiny. Společnost Hledáme rodiče na tuto situaci reaguje v projektu „Nábor pěstounů jako lepší sociální služba“. Všem zájemcům z Pardubického kraje, kteří přemýšlí o přijetí dítěte do rodiny, nabízí reálné a autentické informace přímo od stávajících pěstounů.

„Ať už o pěstounství zatím jen přemýšlíte, nebo se na něj připravujete, máte nyní možnost zavolat skutečným pěstounům a povídat si s nimi o jejich zkušenosti a o Vaší cestě k pěstounství.“

Nová myšlenka má podporu Pardubického kraje, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, doprovázejících organizací a odborné veřejnosti. Propojuje potřebu zájemců o pěstounství a ochotu stávajících pěstounů své zkušenosti sdílet.

„O pěstounství mluvíme všude, kde o něm lidé chtějí slyšet. Je to náš život. Zároveň chceme, aby bylo pěstounů více. Dokážeme si představit, že naše sdílení má konkrétnější formu. Rozhodně bychom ale chtěli mít nějakou podporu, abychom si byli jistější.“

Kdo se chce dozvědět o pěstounství víc, má nyní možnost zavolat jedné ze tří pěstounek, které jsou v daném čase k dispozici volajícím. Jakmile bude epidemiologická situace příznivá, počítáme také s osobními konzultacemi. Ty budou po domluvě probíhat v Chrudimi, Litomyšli nebo Svitavách. Pěstouni pracují pod odborným vedením svých mentorů, pracovníků doprovázejících organizací Amalthea a Děti patří domů.
Pilotní ověřování této nové služby bude probíhat do konce srpna. Jedná se o doplnění stávajícího systému a zaměřuje se na sdílení zkušeností pěstounů. Dotazy k systému náhradní rodinné péče, k odbornému posouzení či informace o přípravách na pěstounství je potřeba i nadále směřovat pracovníkům doprovázejících organizací, orgánům sociálně-právní ochrany dětí či Krajskému úřadu Pardubického kraje.

Projekt Nábor pěstounů jako lepší sociální služba, reg. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0013350 je financován z Evropského sociálního fondu v rámci programu Operační program Zaměstnanost. Je realizován organizací Hledáme rodiče o. p. s. jako projekt na podporu sociálních inovací.