Hledáme člověka, který se zabývá tvorbou videí a má vlastní techniku. Výpomoc by spočívala v občasné pomoci pro nejrůznější příležitosti - např. natočení rozhovoru s dobrovolníky v terénu anebo v brněnské kanceláři, natočení nějaké akce, sestřihání a postprodukce apod. 


Autor

Mary´s Meals Česká republika, z.s.

O CO USILUJEME
Snažíme se, aby každé dítě dostalo jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání a aby se ti, kteří mají víc, než sami potřebují, dělili s těmi, kterým chybí i to nejzákladnější.

NAŠE POSLÁNÍ
Naším posláním je umožnit lidem, aby nabídli peníze, věci, dovednosti, čas nebo modlitbu a poskytli tu nejefektivnější pomoc těm, kteří trpí důsledky extrémní chudoby v nejubožejších zemích světa.

CO DĚLÁME
Strategií Mary’s Meals je od samého počátku podávání jídel ve školách v nejchudších částech světa s cílem, aby děti
dostaly společně s jídlem i vzdělání. Náklady na jídlo pro jedno dítě na celý školní rok představují pouhých 459 Kč, a to především díky dobrovolníkům jak na straně dárcovských zemí, tak i na straně obdarovaných.