Den otevřených dveří Dílny Eliáš

Posláním a cílem občanského sdružení Dílna Eliáš je umožňovat lidem s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením začlenit se do společnosti a zařadit se do pracovního procesu s ohledem na jejich zvláštní situaci: "Společnou činností chceme přispívat ke smysluplnému naplnění života všech lidí, kteří do dílny přicházejí." A tuto myšlenku si mohli na vlastní kůži vyzkoušet všichni, kteří přišli 16.11. na den otevřených dveří. Tvůrčí atmosféra panovala v každém koutku. Ostatně posuďte sami.