EUNAD WORKSHOP PRAGUE

Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách -- mezinárodní konference v Praze Při mimořádných událostech dochází k narušení běžného fungování, dopravních tras, jsou přijímána specifická opatření, která mají dopad na každého -- včetně lidí s disabilitou. Tito lidé mají reakce na traumatizující události stejné jako všichni ostatní, ale někteří z nich jsou v nevýhodě vzhledem k informačním, orientačním a komunikačním omezením. Výzvou pro krizové řízení je modifikovat své postupy s ohledem na lidi se speciálními potřebami. Týká se to systémů varování, evakuace, nouzového ukrytí, ale i psychosociální pomoci těmto lidem, či terapie následků zažitého traumatu. V této oblasti je mnohé co zlepšovat -- a to nejen v České republice, ale ve všech evropských zemích i v zámoří.