Mezinárodní den neslyšících s ASNEP

Pořadatelem letošních oslav mezinárodního dne neslyšících v Praze na Andělu byla organizace ASNEP. My jsme se byli s kamerou na oslavách podívat a hlavně jsme se byli zeptat prezidenta ASNEP na to, s jakými problémy se u nás neslyšící potýkají.