Charitativní projekt ZŠ V Zahrádkách

Cílem tohoto projektu je naučit žáky být součástí širší společnosti, ve které nejsme zodpovědni pouze sami za sebe, ale i za každého kolem nás. Účastníci projektu si bezprostředně uvědomí hodnoty, které charitativní a dobrovolná činnost přináší do jejich života. Získají větší sebedůvěru a vidí, jakou radost a naplnění jim přináší pomoc těm, kteří to potřebují. Každé z dětí se dozví, že opravdu může pozitivním způsobem změnit život někoho jiného, a že se může podílet na práci a učit se od těch, kteří svůj život věnují pomoci druhým.