Světový romský festival Khamoro

Občanské sdružení Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slovo 21. Khamoro ale není zdaleka jedinou aktivitou, která se snaží zlepšit celkové postavení Romů v české společnosti a přispívá k lepšímu soužití s majoritní společností. Občanské sdružení Slovo 21 dlouhodobě realizuje různorodé romské projekty, pomocí kterých se mimo jiné věnujeme podpoře vzdělávání a zaměstnávání Romů či posilování romské identity. Festival Khamoro je jednou z nejvýraznější aktivit. V české metropoli se koná již od roku 1999 a během této doby byl podpořen mnoha významnými osobnostmi, mezi nimi například Václav Havel, Petr Pithart, Libuše Benešová, Ramiro Cibriá a další. My jsme s kamerou navštívili jednu z doprovodných akcí festivalu Khamoro 2013 - výstavu plakátů a křest knihy Ireny Eliášové.