Jarmark neziskovek

Na náměstí Míru v Praze se 23. května 2013 konal Jarmark neziskovek, který pořádala Městská část Praha 2. Vedení Městské části si plně uvědomuje, že neziskové organizace je potřeba podporovat a vytvářet jim prostor pro jejich prezentaci. Veřejnost se tímto způsobem může seznámit s nabízenými službami pro různé skupiny obyvatel - děti, seniory, handicapované, sociálně znevýhodněné... A každý tak má možnost podpořit neziskovky i podle svých možností - nákupem výrobků či reklamních předmětů anebo dobrovolnou pomocí.