Chráněné dílny - Vyšehrad, 18.5.2013

Chráněná dílna je obecný název pro dílnu určenou pro práci lidí se zdravotním nebo duševním znevýhodněním. Kromě pracovního místa poskytují chráněné dílny těmto osobám i neméně důležitou terapii a učí je základním pracovním návykům, aby se mohly lépe začlenit do společnosti a najít si vhodné zaměstnání na otevřeném trhu práce. Chráněné dílny se zabývají nejčastěji výrobou různých předmětů, které pak prodávají a vydělávají si tak na svoji činnost. Chráněné dílny často provozují neziskové organizace. Nákupem výrobků chráněných dílen podpoříme jejich velmi důležitou činnost a umožníme znevýhodněným spoluobčanům využití jejich pracovních schopností a tím i prožití plnohodnotného života. Znevýhodnění lidé touží stejně jako kdokoliv jiný být užiteční svému okolí a možnost pracovat je pro ně velmi důležitá.