Remedium Praha

Dámy z Remedia společně s Táňou Fischerovou si pro fotku do kalendáře 2019 zvolily slavné žižkovské schody. Posláním obecně prospěšné společnosti REMEDIUM Praha o.p.s. je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených.