Mikulášská pro Pečovatele

Založení Nadačního fondu Pečovatel iniciovalo občanské sdružení Hewer, které vzniklo v dubnu roku 1997 v reakci na potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, kteří pro plnohodnotný život doma potřebují pomoc jiné osoby. Cílem nadačního fondu Pečovatel je shromažďovat a přerozdělovat finanční prostředky na asistenční péči pro potřebné lidi, kteří nejsou schopni pokrýt náklady na ni ze svých úspor a výdělků ani státních příspěvků.
https://pecovatel.cz/