S brejlema nebo bez brejlí

V úterý 21.11. proběhl v Jazz Docku koncert pro EDU - S brejlema nebo bez brejlí. Výtěžek z akce bude použit na podporu činnosti Speciálně pedagogického centra EDA (SPC EDA), které pomáhá dobře zvládnout proces vzdělávání dětem, žákům a studentům s postižením zraku ve věku od 3 do 26 let. SPC EDA podporuje děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením, jejich učitele, další pedagogické i odborné pracovníky, spolužáky a rodiče s účelem vytvoření inkluzivního prostředí pro vzdělávání i další oblasti života lidí se zrakovým postižením.