Školky Smíšek slaví 5 let

Od roku 2012 prošlo školkami 185 dětí, uskutečnily se čtyři benefiční módní přehlídky, kde si děti zahrály na modelky. Děti absolvovaly 183 výletů, 160 hodin plavání, 155 hodin canisterapie. Byly pětkrát na horách a jednou u moře.