Šimon Ornest

Se Šimonem Ornestem jsme si povídali o koncertech ve věznicích, o chráněných dílnách, o kapele The Tap Tap a o partnerství. Děkujeme za rozhovor.