(Ne)normální

V rámci oslav 6. narozenin v obecně prospěšné společnosti Tamtamy pokřtili knihu Veroniky Cézové (Ne)normální, která obsahuje příběhy lidí s handicapy – zaměstnanců společnosti Tamtamy. Na nich je sice vidět, že hendikep je často velmi náročnou výzvou, ale dá se překonat s odvahou i humorem. Jako každý rok také vyhlásili výsledky soutěže Uklízečka roku.