Pevnost - České centrum znakového jazyka

Radka Nováková je uznávanou lingvistkou, která na Karlově univerzitě vyučuje český znakový jazyk. Stejně jako její rodiče je od narození neslyšící. Má mnoho aktivit a jak sama říká - pracuje v prostředí, které je komunikačně bezbariérové. Světy neslyšících a slyšících propojuje Radka nejenom na akademické půdě, ale také v Pevnosti: v organizaci, kterou spoluzakládala a ve které se zájemci mohou od neslyšících lektorů naučit znakovat. Ten, kdo by se neobvyklé výuky znakového jazyka obával, může navštívit některou z ukázkových hodin kurzu. Reportáž byla odvysílána v magazínu Týden v regionech na ČT 24 v sobotu 4. února 2017. Redaktor: Marek Čihák; kamera: Hanka Kosová