Pohoda o.p.s.

Reportáž byla 28.11.2015 odvysílána v magazínu Týden v regionech na ČT 24. Redaktor: Marek Čihák; kamera: Hanka Kosová; RESPONDENTI: Marie, klientka obecně prospěšné společnosti Pohoda; Lucie Mervardová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Pohoda; Jana Miškuvová, manažerka chráněného bydlení. Obecně prospěšná společnost POHODA umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.