Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící poskytuje tlumočnickou službu, je to sociální služba. Můžete si objednat různé typy tlumočnické služby - tlumočení do českého znakového jazyka, znakované češtiny, artikulační tlumočení, tlumočení pro hluchoslepé a nebo přepis - a to zasláním emailu nebo sms, zasláním vlastního natočeného videa, online přes Skype nebo přijďte do kanceláře (Vodičkova 36) a tlumočení objednejte osobně. Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící provozuje Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel - ASNEP. Veškeré potřebné informace jsou obsaženy ve videu.