Májové slavnosti na Malostranském hřbitově

V sobotu 31. května se na Malostranském hřbitově uskutečnil již šestý ročník Májových slavností, které každoročně pořádá Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova a Správa pražských hřbitovů. Unikátní historický hřbitov, který existoval necelých 100 let, je významný nejen tím, že jsou zde pohřbeny významné osobnosti národního obrození , ale i funerálními plastikami od našich předních sochařů 19. století. Májové slavnosti jsou jednou z příležitostí, kdy je možné toto jinak veřejnosti nepřístupné místo navštívit. Letošní ročník slavností byl věnován poslednímu vládnoucímu pasovskému biskupovi a majiteli košířské usedlosti Cibulka Leopoldu Thun-Hohensteinovi. S jeho životními osudy a historií jeho monumentálního náhrobku, který náleží k největším litinovým dílům svého druhu v Evropě, se návštěvníci mohli dozvědět z brožury vydané díky grantu od Městské části Praha 5 a také v rámci komentovaných prohlídek.