Podpořme darování kostní dřeně

Kampaň Policie České republiky k získání nových dobrovolníků pro zápis do Českého národního registru dárců dřeně. Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/pomahame-druhym-podporme-darovani-kostni-drene.aspx