Raná péče EDA pokřtila jedinečnou knihu

Raná péče EDA vydala jedinečnou knihu ,,Rosteme hrou, Vývoj a podpora hry dětí se zrakovým postižením". Kniha podává nejen shrnutí vědeckého výzkumu v oblasti vývoje hry této skupiny dětí v uplynulých padesáti letech, ale i mnoho konkrétních postřehů k tomu, jak jejich hru podpořit. Hlavním motivem této knihy je myšlenka, že hra je pro děti přirozenou vyjadřovací možností a zažívají při ní mnoho radosti. Autorkami knihy jsou tři holandské psycholožky, které dlouhodobě pracují s dětmi s postižením zraku. Raná péče EDA ji přeložila do českého jazyka, upravila graficky a obohatila ji o fotografie z našeho prostředí. Kniha je k prodeji v sídle obecně prospěšné společnosti Raná péče EDA v Trojické ulici č. 2 v Praze.