INSPO 2014

Již čtrnáctým rokem představila konference INSPO informační a komunikační technologie usnadňující život lidem se specifickými potřebami. Tentokrát 15. března v Kongresovém centru Praha převládly mezi 30 přednáškami prezentace mobilních aplikací. Bylo na ní představeno množství novinek určených pro lidi s tělesným, zrakovým, sluchovým či kombinovaným postižením, pro dyslektiky nebo osoby po mozkové mrtvici.