Společenská odpovědnost

Státní organizace nemohou neziskovky sponzorovat, přesto ale mají prostor, jak je podpořit. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ve spolupráci s odborovou organizací se do takové podpory pustilo několika aktivitami. Kromě toho, že se zapojilo do projektu stáží pro handicapované studenty a aktivně přistoupilo ke sběru víček na podporu nemocných dětí, uspořádalo také mezi zaměstnanci sbírku nepotřebných věcí ve prospěch o.s. Smíšek a Domova Sue Ryder a v době adventu umožnilo několika neziskovým organizacím prodej výrobků handicapovaných v prostorách organizace.