OZP Akademie

Unikátní vzdělávací organizace OZP Akademie zaměstnávající hendikepované. Nabízí širokou paletu rekvalifikačních, odborných a osvětových kurzů. Výuka probíhá v malé skupince, lektoři jsou spíše průvodci a facilitátoři studentů při objevování nových poznatků. Základem je hravý, interaktivní styl, inspirativní atmosféra a vlastní prožitek.
www.ozpakademie.cz