Pojeď jako dobrovolník na tábor pro mládež s handicapem. Čekají Tě nezapomenutelné zážitky, bohatý program a skvělá parta lidí. 


Dobrovolník má na starosti jednoho účastníka. Dle potřeby pomáhá se sebeobsluhou a podporuje účastníka při zapojení do aktivit. Dobrovolník nepotřebuje mít žádné zkušenosti - stačí jen odpovědnost, přátelskost a troška empatie:-) Na tábor jezdí zkušenější dobrovolníci a koordinátorka, která vše vysvětlí a je nonstop při ruce.Takže naopk ideální zde nabrat nové zkušenosti:-)

Autor

Domov pro mne, z. s.

Domov pro mne, z. s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je “pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života“. Od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V současnosti jsme jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence ve městě Brně, realizujeme řadu zážitkových pobytů pro děti a dospělé s postižením a spoustu dalších volnočasových aktivit. Naším dlouhodobým cílem je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.