O nás

Nadaci Krása pomoci založila v roce 2008 Taťána G. Brzobohatá. Během jedenácti let podpořila nadace projekty neziskových organizací, které pomáhají seniorům, částkou přesahující 30 milionů korun. Podporuje programy domácí péče o seniory a dobrovolnické programy po celé České republice.

Nadace také vede vlastní unikátní projekt, který se jmenuje „Doma bez obav.“ V rámci něj koordinátorky péče propojují osamělé seniory se službami domácí péče, které jim umožní žít ve svém domácím prostředí, ale o kterých sami senioři nevědí, nebo o ně neumějí sami požádat. Cílem tohoto projektu je zajistit důstojný život seniorů ve vlastní domácnosti jak nejdéle je to možné. Takto Nadace Krása pomoci pomohla tisícům seniorů, kteří by jinak museli předčasně do ústavní péče.

S čím nám můžete pomoci

Budeme rádi za sdílení naší vize a šíření respektu ke všem generacím. Máme dobrovolnický program a vítáme také zájemce o dlouhodobé dobrovolnictví. V neposlední řadě jsme rádi za jakoukoli finanční pomoc, protože naše služby poskytujeme seniorům bezplatně.