O nás

Základním posláním sdružení je podpora nadační činnosti NROS, podpora rozvoje neziskového sektoru, vytváření zdravého legislativního a finančního prostředí pro práci NNO, budování znalostní kapacity v oblasti neziskového sektoru a posilování dárcovství, filantropie jednotlivců i firem a jejich společenskou odpovědnost. Dlouhodobě se podílíme na vzdělávání neziskových organizací. Spolupracujeme se zkušenými a ověřenými lektory a lektorkami. Pořádáme školení a kurzy na témata management neziskových organizací, financování neziskových organizací,  fundraising, public relations, účetnictví, právo, online marketing a další.

S čím nám můžete pomoci

Budeme všechny návštěvníky informovat o tom, jak a v čem se mohou vzdělávat a rozvíjet.