O nás

Spolek je dobrovolným a nezávislým vyjádřením společných zájmů jeho členů za účelem: a) Tvorby kvalitní kultury ve městě zejména v oblastech hudebního, divadelního a výtvarného umění jako i podpoření uměleckého ducha jednotlivců nebo uskupení. b) Posílení sportovních a volnočasových aktivit. c) Propojení industriálního a přírodního charakteru kraje aktivitami přispívajícími ke zvýšení atraktivnosti lokality. d) Vytváření a podporování činností k aktivizaci komunit a společenství směrem k obnově sounáležitosti a tradic, zdravých mezilidských vztahů, dialogu o veřejném prostranství a odpovědnosti za dění v komunitě ať už v rovině sociálních interakcí nebo smysluplného využití volného času. e) Tvorby aktivit obsahující zvyšování klíčových kompetencí měkkých, odborných nebo specializovaných s ohledem na požadavky trhu práce, cíle a možnosti jednotlivce

S čím nám můžete pomoci

Kontakt pro rozvoj projektů i samotné neziskové organizace.