Bc. Klára Pittnerová je studentkou magisterského studia Sociální pedagogiky na Univerzitě v Hradci Králové. Aktuálně píše diplomovou práci na téma: Syndrom vyhoření u dobrovolníků a jeho prevence. Ráda by požádala o spolupráci ve formě sdílení letáčku, nebo nabídky rozhovoru dobrovolníkům, kteří se cítí (nebo v minulosti cítili) svým pomáháním unavení a vyčerpaní. 
Myslí si, že dobrovolníkům se v tomto ohledu málo pomáhá, nemají možnost těžké situace řešit s odbornou pomocí a často tak z organizací odchází. Ráda by nalezla řešení a pomohla tak nejen samotným dobrovolníkům, ale i organizacím, najít cestu jak s tímto problémem pracovat. Bude ráda za jakoukoli informaci a zpětnou vazbu. Pište na klara.pittnerova@gmail.com.