Dobrovolník se zapojuje do přípravy a realizace sociálně-terapeutických pobytů pro děti z dětských domovů, které probíhají mimo Prahu. V rámci spolupráce je možné pod vedením pracovníka postupně realizovat vlastní nápady a vyzkoušet si různé expresivní techniky, které při práci využíváme. S dětmi pracujeme co nejvíce individuálně, snažíme se jim zprostředkovat pozitivní zážitky, učíme je, jak fungovat v běžném životě a to vše v co nejpřirozenějším prostředí. Využíváme výtvarné, dramatické a hudební techniky a aktivity. Pobyty probíhají během celého roku, je možné se zapojit jen do některých z nich.

Autor

Letní dům, z. ú.

Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.