Jedná se o sazbu informačních letáků. (A6,  4/4), které rozdáváme našim klientům v rámci využívání služeb Aktivizačního prostoru Komunitního centra Husitská. Dále pak potřebujeme informační letáky do nástěnky, většinou se jedná o jednoduché sdělení pro veřejnost o připravovaných programech v AP KCH.


Letáky máme momentálně ve formátu tiskového pdf, nebo v otevřeném dokumetu, jako podklad pro sazbu.


Letáky tiskneme na barevné kancelářské tiskárně. 


 

Autor

Občanské sdružení R-Mosty

Posláním občanského sdružení R-Mosty je nabídnout smysluplné naplněnía využití volného času dětem a mládeži a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v hlavním městě Praze včetně poskytování konzultačních a poradenských služeb. V roce 1992 byla organizace založena jako Nadace Mosty, od roku 1996 nese název Občanské sdružení R-Mosty. Činnost vyvíjí od založení v roce 1992. R-Mosty, o.s. se v současnosti věnují zejména práci s vyloučenou romskou komunitou v Praze a ve středních Čechách. Etnická příslušnost ale není podmínkou přijetí do služeb, v současnosti tvoří neromská klientela až jednu třetinu všech našich uživatelů.