V domovech seniorů, klubech seniorů, domovech s pečovatelskou službou probíhají mezigenerační setkání s předškolními dětmi z mateřských škol z blízkého okolí. Tato setkání pomáhá zajištovat Mezi námi, o.p.s.

Hledáme zájemce, kteří by se na těchto setkáních rádi podíleli jak svou účastí, tak jejich koordinací.

Mezi námi, o.p.s. považuje za důležité učit ty nejmladší úctě a respektu ke stáří a umožnit seniorům čerpat energii z ryzí radosti a živelnosti těch nejmladších. Chceme zprostředkovat předávání zkušeností seniorů dětem a dospělým a naplnit přirozenou potřebu dětí poznávat neustále něco nového.

Pojďte do toho s námi!

Náročnost:
před setkáním ve spolupráci s koordinátorem Mezi námi, o.p.s. – přibližně týden před plánovaným setkáním zajištění potřebného materiálu na setkání
připravit si návrhy, nápady na další setkání – aktivita se domlouvá vždy na předešlém setkání přímo na místě se seniory a dětmi, paní učitelkou, aktivizačním pracovníkem, ergoterapeutem

Setkání:
účast na setkání - obvykle 1x měsíčně v dopoledních hodinách
(v době letních prázdnin setkání obvykle nebývají)
aktivní spolupráce s dětmi i seniory, podpora a povzbuzování k vzájemné spolupráci
dokumentace společných chvil - fotografie

Po setkání:
sepsání krátkého reportu ze setkání (stačí krátký text, několik vět, pokud ovšem rádi píšete, uvítáme i reportáž)
případně s koordinátorem vyúčtování nákladů spojených se setkáním
komunikace s aktivizačním pracovníkem daného zařízení a paní učitelkou z mateřské školky


Více informací:
www.mezi-námi.cz
https://www.facebook.com/mezinamiops/
simona@mezi-nami.cz
603 269 464

Autor

Mezi námi, o.p.s.

Aby k sobě našli cestu lidé různých generací, aby se potkávali i ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby si rozuměli a společně objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy.