Pro nově založený spolek bychom potřebovali do začátku poradit s vedením účetnictví a administrativní agendy.
Nejednalo by se o vedení účetnictví, ale pouze o poradenství a zodpovězení  našich  otázek.
V tomto oboru nejsme dost zběhlí a rádi bychom měli vše v pořádku.

Autor

FOR4EST z.s.

ČISTÍME lesy a přírodu od odpadků a skládek
VYTIPOVÁVÁME znečištěná místa a lokality
SPOLUPRACUJEME se školami a školkami
OBNOVUJEME vztah k přírodě a prostředí
VZDĚLÁVÁME v oblasti recyklace a udržitelnosti
VYVÍJÍME aktivity na změny spotřebních procesů