Magdaléna, o.p.s. hledá koordinátora/koordinátorku dobrovolnic a dobrovolníků

Chcete se zorientovat v sociálních službách, poznat další super lidi a nahlédnout do provozu a vedení organizace s dvacetiletou historií? Zvládnete zkoordinovat partu lidí, odřídit auto, upravit text a napojit kůzlata z kojenecké lahve? Ozvěte se nám a staňte se naší koordinátorkou nebo koordinátorem!


Potřebujete:
nadšení pro dobrovolnictví, nejlépe vlastní zkušenost
umění práce se skupinou a schopnost motivovat ostatní
mít možnost občas pracovat o víkendu nebo v neobvyklých hodinách
minimálně ukončené středoškolské vzdělání
řidičský průkaz a odhodlání cestovat po Středočeském kraji


Popis práce:
koordinace dobrovolníků (tzn. komunikace s vedoucími jednotlivých služeb a dobrovolníky příp. klienty, správa profilu FB, aktivní hledání pozice dobrovolníků v Magdaléně, zajištění technické a materiální stránky věci)
hledání nových dobrovolníků (komunikace se školami, weby, na FB apod.)
spolupráce na úvodním dobrovolnickém výcviku
vedení intervizních dobrovolnických setkání
účast na akcích pro veřejnost (zejména komunitního rázu - pouť, různé trhy, dny dětí apod.)
správa dobrovolnické administrativy (smlouvy, pojistky)
výpomoc v dalších PR aktivitách (komunikace s tiskárnami grafiky a dalšími spolupracujícícmi, spolupořádání akcí pro veřejnost apod.)


Nabízíme:
práci na částečný úvazek nebo na dohodu
osobní rozvoj, stáže v jednotlivých pobočkách v rámci práce
možnost poznat různé přístupy a stupně práce s klienty a klientkami
V případě zájmu, prosím, zašlete své CV a motivační dopis na e-mail ruzkova(a)magdalena-ops.cz, a to nejpozději do 15. 5. 2017. Během května pozveme vybrané uchazeče k osobnímu pohovoru.
Magdaléna, o.p.s. si vyhrazuje právo v případě nenalezení vhodného kandidáta pozici neobsadit. 


Autor

Magdaléna o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí ve Středočeském kraji a v Praze a poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí. Posláním společnosti je poskytovat účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Za tímto účelem zřizujeme a provozujeme síť strukturovaných a funkčně provázaných programů. V jejich rámci nabízíme klientům širokou škálu služeb a vysokou míru podpory, které pružně a cíleně reagují na individuální potřeby každého z nich. Tím se snažíme zlepšit kvalitu života našich klientů, aby mohli v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života a důstojně se začlenit do společnosti. Současně minimalizujeme zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek a chráníme společnost před jejich možnými negativními důsledky a dopady. Naše služby se zaměřují na několik oblastí: prevenci rizikového chování dětí a mládeže, snižování rizik spojených s užíváním návykových látek, léčbu různých typů závislostí, následnou péči o absolventy léčby a také na vzdělávání.