HLEDÁME DOBROVOLNÍKY pro pomoc s výukou práce na PC
pro klienty Centra pro volný čas CEDR Pardubice o.p.s.

Požadujeme:
• předmětem dobrovolnické činnosti je výuka práce na PC individuálně nebo pro skupinu max. 6 lidí – klienty organizace CEDR o.p.s.
• věk nad 18 let
• doporučený rozsah 1 – 2 hodiny týdně – časová dotace závisí na možnostech dobrovolníka
• potřebné znalosti a dovednosti v oblasti IT
• schopnost komunikace s cílovou skupinou – osoby s duševním onemocněním, spolehlivost, pečlivost, empatický přístup, komunikativnost, samostatnost, profesionální přístup nejen k uživatelům, ale i k organizaci
• intervize se sociálním pracovníkem – pravidelné hodnocení, atp.

Nabízíme:
• možnost získání zkušeností při práci s lidmi se zdravotním hendikepem,
• proškolení a nepřetržitou podporu ze strany sociálního pracovníka (ten je přítomen v organizaci po celou dobu vedení aktivity),
• potvrzení o dobrovolnictví - praxe pro účely studia nebo uplatnění na trhu práce a výstupní hodnocení spolupráce,
• pojištění dobrovolníka Dobrovolnickým centrem KONEP v rámci smlouvy o dobrovolnické službě,
• kontakt a péče koordinátora dobrovolníků, možnost pravidelných intervizí a supervizí

Vhodná příležitost pro studenty, absolventy, maminky na MD či nezaměstnané, jak získat potřebnou praxi. Ale nejen pro ně – je určena každému, kdo chce pro svůj dobrý pocit a vědomí vlastní užitečnosti nezištně pomoci tam, kde je jeho pomoc potřebná! Dobrovolník je součástí týmu a doplňuje práci profesionálů. Má možnost aplikovat své teoretické znalosti a realizovat vlastní projekty. Osvojí si nové zkušenosti a dovednosti, získá náhled na fungování neziskových organizací. Podmínky dobrovolnictví uzpůsobíme Vašim potřebám. Rádi Vás přivítáme!

Kontakt:
Ing. Lucie Křivková, koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP
Koalice nevládek Pardubicka, z. s., Klášterní 54, 530 02 Pardubice
e-mail: krivkova@konep.cz, tel.: 775 551 412, 461 031 821, www.konep.cz

Autor

Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka

Hledáme dobrovolníky ochotné pomáhat neziskovým organizacím v Pardubickém kraji.