Pokud poptá cokoli spolek, zájmové sdruženi, ops či nadace, sportovní klub, či jiné uskupení, které bude prokazatelně spojeno s neziskovou aktivitou, bude mu poskytnuta výrazná sleva na zakázku. V některých případech to činí 50, 70% podle toho, na jaké služby se to vztahuje. Někdy bude zakázka realizovaná za náklady zakázky, nebo zdarma a jen za náklady dopravy. Rodinná tiskárna má zákazníky z celé ČR. Pan majitel je otevřený i případné barterové spolupráci - to podle konkrétní poptávky, lokality a cílové skupiny.

Při zadávání nebo poptávce je třeba uvést heslo BONO.

Kontakt pro zasílání poptávky je: jana.jiskrova@absolutnoweb.eu