Nabízím mediaci jakožto prostředek k řešení konfilktů. Mediace je způsob řešení konfliktu/sporu za pomocí třetí strany - mediátora. 

Absolvovala jsem kurz mediace a v současné době potřebuji získat praxi. Běžně je mediace placená služba, já bych ráda touto formou poskytla službu zdarma. Za odměnu budu považovat právě získání praxe a shovívavost. Potřebuji pouze prostor ideálně v loklaitě Praha 6.

Mediací se mohou řešit občansko-právní spory (např.sousedské spory, majetkové spory),  oblast trestně právní (spáchání trestného činu) se mediací neřeší.  Zároveň si netroufám na mediace rodinné (spory o děti).