Jsem mladá studující maminka a zajímám se o grafiku. Ráda bych prostřednictvím výpomoce rozšířila své zkušenosti a znalosti.