Zasukované tkaničky

Zasukované tkaničky

Olomouc, 23.-24.9.: V Olomouci proběhne ve dnech 22.-24. září další ročník celostátní sbírky Zasukované tkaničky ve prospěch osob se zdravotním postižením. Součástí vždy bývá bohatý kulturní program, který přivítá i umělce spjaté přímo s Olomoucí.

"Zasukované tkaničky", které ve dnech sbírky můžete zakoupit v ulicích Olomouce, jsou symbolem sbírky v různém slova smyslu. Symbolem "zasukovaného", tedy zauzlovaného osudu člověka s nemocí, s vrozenou vadou či po úrazu. Či pobídkou k zamyšlení, jak náročné a mnohdy nemožné jsou pro tyto lidi některé úkony, které zdraví lidé považují za samozřejmé a běžné - například zavázat si boty a vykročit.

Sbírka pomáhá financovat sociální služby pro lidi se zdravotním postižením
V České republice žije asi milión lidí se zdravotním postižením. Právě pro ně existují služby, které jim pomáhají žít samostatný a nezávislý život v kruhu jejich blízkých. Financování těchto služeb je však problematické - částečně ho pokrývají veřejné rozpočty, ale nejméně 30% nákladů je třeba pokrýt z jiných zdrojů. Důležitým úkolem sbírky je tedy získávání prostředků pro dofinancování těchto služeb a pro materiální pomoc - pořizování kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků. Ale to není jediné poslání sbírky - dalším velmi důležitým důvodem je příležitost k aktivizaci samotných zdravotně postižených k činnosti ve svůj vlastní prospěch a získání zájmu veřejnosti o problematiku života se zdravotním postižením. Sbírka se koná v podzimním termínu poté, co na jaře její pořádání nepovolovala tehdy platná nařízení v důsledku koronavirové situace.

Na Horním náměstí i v Šantovce
Sbírka mívá každým rokem bohatý doprovodný kulturní program na několika místech Olomouce. Dvěma jeho "centry" se stanou Horní náměstí a Galerie Šantovka, vždy v dobře zapamatovatelném čase od tří do šesti. Sympatické také je, že pozvání přijalo hodně umělců, kteří mají svůj život či hudební dráhu spjaté s Olomoucí a okolím.

Zdroj: www.hudebni-scena.cz/clanek/sbirka-zasukovane-tkanicky-pomuze-lidem-se-zdravotnim-postizenim-i-udela-radost-hudbou-1729