Vizitka písemné komunikace

Vizitka písemné komunikace

Texty o nás vypovídají mnohé – nebojme se je psát zajímavě. Workshop vám pomůže intenzivní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v korespondenci i v písemné prezentaci, předá klíčové poznatky z norem písemného styku a elektronické komunikace. Otestujete si vlastní stylistické dovednosti, rozvinete je formou praktických cvičení a nabudete nové tipy pro získávání, zpracování a předávání informací.

LEKTORKA: Milada Záborcová

 

27. února 2020, 9:00 – 14:00 hod

 

OBSAH:
- Specifika písemného projevu
- Pravidla pro strukturaci textu
- Jazyková správnost textu
- Umění vyjádřit záměr srozumitelně
- Asertivita v písemné komunikaci
- V čem chybujeme při písemném vyjadřování
- Nejčastější nedostatky elektronické komunikace
- Úroveň a úprava písemností – vizitka autora textu
- Stylistické dovednosti – praktické bloky, testy a cvičení

Registrace: https://www.avpo.cz/event/vizitka-pisemne-komunikace/

Cena: 1.500 Kč/ os.
Cena pro členy AVPO ČR: 1.200 Kč/ os.

V ceně jsou materiály a občerstvení

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru. Za účelem naplnění svého poslání vykonává asociace zejména tyto činnosti: •poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím; •vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací; •spravuje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a vede databázi jejích držitelů; •všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.


Čím nám můžete pomoci?

Přivítáme dobrovolnou pomoc odborníků - právo, média, PR apod. Všech, kteří mohou pomoci s rozvojem neziskového sektoru.


Stránky organizace »

E-mail organizace »