Úvod do práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí

Úvod do práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí

Praha, 15.2.: Kurz je určen pro sociální pracovníky/ice, případně jiné pracovníky/ice,  kteří/é se mohou ve své praxi setkat s oběťmi domácího či sexuálního násilí.

Cílem kurzu je seznámit pracovníky/ice se zásadami, kterými mohou předejít sekundární viktimizaci traumatizované osoby. V kurzu se pracuje se základními pojmy z uvedené oblasti, dále se kurz zaměřuje na rozšíření kompetencí sociálních pracovníků poskytovat odborné sociální poradenství klientům.

V druhé části se blíže věnujeme traumatu a posttraumatické stresové poruše, třetí část je věnována projevům osoby s posttraumatickou stresovou poruchou a zásady jednání s touto osobou.

Poslední část kurzu je věnována psychohygieně pracovníka/ice, který/á přichází do kontaktu s traumatizovanými klienty/kami.

Cena: 1590 Kč Celodenní kurz: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,30)

Zdroj: www.profem.cz/projekt-akreditovane-kurzy.aspx