Týdny pro duševní zdraví - východní Čechy 2019

Týdny pro duševní zdraví - východní Čechy 2019

Pardubický a Královéhradecký kraj, září-říjen: Týdny pro duševní zdraví představují kulturně-osvětové akce na podporu lidí s duševním onemocněním. Podporují lidi v tom, aby se nebáli své potíže přiznat sami sobě, nebáli se vyhledat pomoc a věděli, kde ji mohou najít. 

Týdny pro duševní zdraví informují o problematice duševního onemocnění a o prevenci, zároveň vyvrací mýty a předsudky spjaté s touto problematikou. Smyslem je dosáhnout destigmatizace a tolerance k lidem s duševní nemocí.
Přijďte si užít zábavu a pohladit svou duši kulturními akcemi. Svou účastí na akcích nám pomáháte bránit diskriminaci lidí s duševním onemocněním. Pomáháte tak šířit osvětu, bráníte předsudkům a tím také vzniku dalších vážných onemocnění.

PROGRAM
Pardubický kraj:
www.pdz.cz/uploaded/data/files/TDZ/TDZ%202019/TDZ-2019-PK-program.pdf

Královéhradecký kraj:
www.pdz.cz/uploaded/data/files/TDZ/TDZ%202019/TDZ-2019-KHK-program.pdf

Více informací v diskuzi této události či na webových stránkách www.tdz.cz
Pokud není uvedeno v programu jinak, je vstup na všechny akce volný.
Změna v programu vyhrazena

Zdroj: www.facebook.com/events/2360311294048277/